Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για διαγωνισμούς έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€.

          Διαβάστε περισσότερα