Πρόσκληση σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, (Παρασκευή 5/4/2024), στην Αθήνα

Σύρος, 01/04/2024

Τμήμα Διοικ.-Οικον. Υποστήριξης   Αριθμ. πρωτ.: 287

Τηλ.: 2281 0 81447 (Σύρος)                                       

Τηλ.: 2241 0 44646 (Ρόδος)

 Email: info@pednotiouaigaiou.gr                          

                                           Προς: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

(ως Πίνακας Αποδεκτών)      

Κοινοποίηση: (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

Θ E M A : «Πρόσκληση σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, (Παρασκευή 5/4/2024), στην Αθήνα»

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

              Σας προσκαλώ σε δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 9, του Π.Δ. 3/15-1-24 (ΦΕΚ Α΄), όπως αυτό τροποποίησε και συμπλήρωσε το Π.Δ. 75/2011, (ΦΕΚ Α΄ 182/22-08-2011), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στις 13:00, σε Αίθουσα Συνεδριάσεων του ξενοδοχείου, «Athens Marriot” (Λεωφόρο Συγγρού 385) Αθήνα.

              Συνημμένα στην παρούσα επισυνάπτεται ο πίνακας με τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 Με εκτίμηση

 Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ

 Δήμαρχος Ρόδου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 1. ΚΟΛΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος Βασίλειος    Δήμαρχος Ρόδου                                  Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος                           Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Αντ/δρος Δ.Σ.
 3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος             Δημ. Σύμβ. Ρόδου                                 Γραμματέας Δ.Σ
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος                 Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης              Μέλος Ε.Ε. – Δ.Σ.
 5. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Θεοδόσιος                    Δήμαρχος Κω                                     Μέλος Ε.Ε. – Δ.Σ.
 6. ΒΕΡΩΝΗΣ Χρήστος                           Δήμαρχος Μυκόνου                             Μέλος Δ.Σ.
 7. ΖΩΡΖΟΣ Νικόλαος Αναστάσιος         Δήμαρχος Θήρας                               Μέλος Δ.Σ.
 8. ΚΑΜΜΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ Μαρία             Δήμαρχος Τήλου                             Μέλος Δ.Σ.
 9. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Χριστοφής                  Δήμαρχος Νισύρου                      Μέλος Δ.Σ.
 10. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ Παναγιώτης                 Δήμαρχος Τήνου                       Μέλος Δ.Σ.
 11. ΜΑΓΓΟΣ Φώτιος                               Δήμαρχος Λειψών                              Μέλος Δ.Σ.
 12. ΜΠΙΖΑΣ Κωνσταντίνος                     Δήμαρχος Πάρου                           Μέλος Δ.Σ.
 13. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ Θεοδόσιος                   Δήμαρχος Άνδρου                        Μέλος Δ.Σ.
 14. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Μιχαήλ                      Δήμαρχος Καρπάθου                          Μέλος Δ.Σ.
 15. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος                  Δημ. Σύμβ. Ρόδου                            Μέλος Δ.Σ.
 16. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Βάιος Τσαμπίκος        Δημ. Σύμβ. Ρόδου                               Μέλος Δ.Σ.
 17. ΚΟΛΙΑΣ Μιχαήλ                               Δημ. Σύμβ. Λέρου                          Μέλος Δ.Σ.
 18. ΚΩΒΑΙΟΣ Μάρκος                            Δημ. Σύμβ. Πάρου                           Μέλος Δ.Σ.
 19. ΣΙΓΑΛΑΣ Αντώνιος                           Δημ. Σύμβ. Θήρας                                 Μέλος Δ.Σ.
 20. ΧΑΛΚΙΑΣ Κωνσταντίνος                   Δημ. Σύμβ. Ρόδου                                 Μέλος Δ.Σ.
 21. ΚΑΪΛΗΣ Νικόλαος                            Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης             Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κο Θεόδωρο Λιβάνιο
 2. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κο Ιωάννη Βρούτση
 3. Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κο Ιωάννη Παππά
 4. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 5. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κο Γιώργο Χατζημάρκο  
 6. Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε., κο Λάζαρο Κυρίζογλου
 7. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ    Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 05/04/2024  
Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ. Αλέξανδρου Βασίλειου ΚΟΛΙΑΔΗ, Δημάρχου ΡόδουΕνημέρωση Αντ/δρου Δ.Σ. Δημήτριου ΛΙΑΝΟΥ, Δημάρχου Νάξου κ΄ Μικρών ΚυκλάδωνΕνημέρωση Γραμματέα Δ.Σ. Αντώνιου ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Δημ. Συμβ. ΡόδουΕνημέρωση Μελών Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 1Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου α) της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της 15/12/2023 και 15/02/2024, β) της συνεδρίασης δια περιφοράς της 05/01/2024 και γ) της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη της 28/03/2024.  Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 2Ορισμός Προέδρων και Μελών Τοπικών Παραρτημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. (άρθρο 12, Π.Δ. 75/2011) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (Απόφαση Δ.Σ. αρ. 70/15-12-2023 ΑΔΑ: 6Κ6ΣΟΚΔΠ-1ΧΝ) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 4Επικαιροποίηση της με αρ. 4/3-3-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Ν7ΟΚΔΠ-ΞΑΘ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων – Νομικών συμβούλων ΠΕ Δικηγόρου με βαθμό παρ΄  Αρείω Πάγω, σε σχέση έμμισθης εντολής – πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου» Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 5Επικαιροποίηση της με αρ. 15/3-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΠ4ΟΚΔΠ-ΣΞΔ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση – τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου» Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 6Πρωτογενή Αιτήματα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για το έτος 2024, προϋπολογισμός παγίων & λειτουργικών δαπανών. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 7Συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και καθορισμός του αντικειμένου λειτουργίας τους. (άρθρο 16, Π.Δ. 75/2011)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 8Ορισμός εκπροσώπων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου σε Νομικά Πρόσωπα:   Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων (ΑΝ.ΕΤ.ΚΥ.) Α.Ε., (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)Γ.Σ. Κ.Ε.Κ. Νομού Δωδεκανήσου ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.’’, (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 2040), (3 τακτικούς με αναπληρωματικούς εκπροσώπους)Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κυκλάδων ‘’ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’, (2 τακτικούς με αναπληρωματικούς εκπροσώπους)Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, «ΔΙΟΔΟΣ», (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)Γ.Σ. των Μετόχων της ‘’Πληροφόρησης Ενημέρωσης Τοπικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
 ΘΕΜΑ 9Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης ‘’Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης’’ 2021 – 2027. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 10Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος ‘’Νότιο Αιγαίο’’ 2021 2027. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
    ΘΕΜΑ 11    Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 του Νομού Δωδεκανήσου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 60/15-01-2024 / 524/08-01-2024) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 του Νομού Κυκλάδων. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 62/15-01-2024 / 1335/08-01-2024) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 12Ορισμός εκπροσώπων στην Ελεγκτική Επιτροπή αρ. 232, Ν. 3852/2010 ‘’περί αστικής ευθύνης αιρετών Τ.Α. της Α.Δ.Α.’’. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 13Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε., για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (άρθρο 234, του Ν. 3852/2010). (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 14Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε. για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) στης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 233/05-03-2024 / email 04/03/2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 15Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε. για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (άρθ. 4, Π.Δ. 7/31-01-2013). (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 16Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (άρθ. 280, παρ. ιχ, Ν. 3852/2010). (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 17Υπόδειξη εκπροσώπων στην ΚΕΔΕ για τη συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Α) Ορισμός εκπροσώπου στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Β) Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 237/12-03-2024 / email 11/03/2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
      ΘΕΜΑ 18    Ορισμός εκπροσώπων για την πενταμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. (2 τακτικούς με αναπληρωματικούς εκπροσώπους)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 64/15-01-2024 / 1363/12-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ορισμός εκπροσώπων για την πενταμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου (2 τακτικούς με αναπληρωματικούς εκπροσώπους)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
    ΘΕΜΑ 19    Ορισμός εκπροσώπων στη Νομαρχιακή Επιτροπή θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Κυκλάδων), (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 65/15-01-2024 / ΤΤ 4848/320/15-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ορισμός εκπροσώπων στη Νομαρχιακή Επιτροπή Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Δωδεκανήσου). (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 20  Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ Κυκλάδων. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ Δωδεκανήσου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 21Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Π.Ν.Α. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 238/12-03-2024 / 33449/587/12-03-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.    
ΘΕΜΑ 22Ορισμός εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 816/29-12-23 / 34846/29-12-2023)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 23Ορισμός εκπροσώπων για τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στους Δήμους Νομού Δωδεκανήσου. (Εισερχόμενο Έγγραφο 156/08-02-2024 / 4357/08-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 24Ορισμός εκπροσώπων για τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στους Δήμους Νομού Κυκλάδων.   (Εισερχόμενο Έγγραφο 61/15-01-2024 / 1273/12-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 25  Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. (Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο Π.Ε.Δ.)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 178/13-02-2024 / 14222/147/01-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. (Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο Π.Ε.Δ.)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 26 Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών Νομού Δωδεκανήσου.  (1 εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 27  Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Π.Ο.Δ.Ε.) για τη μεταφορά μαθητών στις Π.Ε. Κυκλάδων. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 139/05-02-2024 / email / 05-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Π.Ο.Δ.Ε.) για τη μεταφορά μαθητών στις Π.Ε. Δωδεκανήσου. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 28Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.) (5 τακτικούς με αναπληρωματικούς εκπροσώπους)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 29Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Κυκλάδων 2023-2027. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
 ΘΕΜΑ 30  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για το έργο: ‘’Λειτουργία σφαγείων αρμοδιότητας ΠΝΑΙ’’  & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 95/23-01-2024 / 44/19-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
  ΘΕΜΑ  31Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στα Δωδεκάνησα», & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 200/19-02-2024 / 103/19-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 32Έγκριση σύναψης & ορισμός εκπροσώπου Προγραμματικής Σύμβασης  2024-2026, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες», & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.  (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 210/21-02-2024 / 24142/470/21-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 33Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΠΦΑΕ) για «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και γαστρονομίας» και αντικατάσταση εκπροσώπου με αναπληρωτή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Εισερχόμενα Έγγραφα: α) 94/23-01-2024 / 45/19-01-2024 και  β) 96/24-01-2024 / 53/23-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ  34Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καλύμνου για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ν. Καλύμνου’’» και αλλαγή εκπροσώπων στην ΕΠ.ΠΑ., αρθ. 9 της Π.Σ. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο) (Εισερχόμενο Έγγραφο 93/23-01-2024 / 46/19-01-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 35Ορισμός  εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 6) της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΔΩ EUROPE DIRECT. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 36Ορισμός εκπροσώπων 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της από 18/10/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΧ7ΛΞ-ΨΧ4) λόγω παράτασης έως 17-3-2024 και ειδικά για την περίοδο από 1-1-24 μέχρι 17-3-2024, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο: ‘’Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στις Κυκλάδες’’. (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Εισερχόμενο Έγγραφο 205/21-02-2024 / 23524/452/20-02-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 37Επικαιροποίηση της με αρ. 40/10-07-2023 με (ΑΔΑ: ΨΖΖΜΟΚΔΠ-Π3Ο) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πιλοτικός οδικός χάρτης επιχειρησιακού σχεδιασμού διαχείρισης φυσικών κινδύνων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και ορισμός εκπροσώπων στο Όργανο Παρακολούθησης της Π.Σ. (άρθ. 8, Π.Σ.). (1 τακτικό με αναπληρωματικό εκπρόσωπο)   (Απόφαση Δ.Σ. αρ. 40/10-07-2023, ΑΔΑ: ΨΖΖΜΟΚΔΠ-Π3Ο)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 38Αίτημα Δήμου Τήνου για χρηματοδότηση αθλητικής διοργάνωσης ‘’Karagoutis Training Camp’’.   (Εισερχόμενο Έγγραφο 281/01-04-2024 / 4474/29-3-2024)   Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κροντηράς Δήμαρχος Τήνου, Μέλος  Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 39Αίτημα οικονομικής υποστήριξης του 3ου Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός   (Εισερχόμενο Έγγραφο 232/05-03-2024 / 04-03-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 40Αίτημα συνδιοργάνωσης 15ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών / Αμοργός 5-7 Απριλίου 2024 με θέμα: Γυναίκες των Κυκλάδων : Δημιουργία – Καινοτομία – Εξωστρέφεια.   (Εισερχόμενο Έγγραφο 234/06-03-2024 / 11/04-03-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 41Αίτημα Δήμου Μήλου, χορηγίας για την διεξαγωγή του Διεθνούς meeting σύνθετων αγωνισμάτων με την ονομασία ALIGENIS MILOS COMBINED EVENTS MEETING.   (Εισερχόμενο Έγγραφο 264/20-03-2024 / 1846/20-03-2024)   Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 42Αίτημα Δήμου Καρπάθου για παραχώρηση υδροφόρων οχημάτων και μηχανοκίνητων μέσων, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του νησιού της Καρπάθου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου   (Εισερχόμενο Έγγραφο 122/31-01-2024 / 30-01-2024)   Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Φελλουζής Δήμαρχος Καρπάθου, Μέλος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 43  Παρουσίαση εισήγησης και λήψη απόφασης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικονομική Βιωσιμότητα των Νησιωτικών Δήμων: προκλήσεις και Πολιτικές Προτάσεις.   (Εισερχόμενο Έγγραφο 253/14-03-2024 / 14-03-2024)   Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Πέντες τ. Δήμαρχος Πάτμου
ΘΕΜΑ 44Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.’’ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τον προγραμματισμό δράσης του.    Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πόκκιας Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.  
ΘΕΜΑ 45Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών δαπανών. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ 46Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 9-18/2024 Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Scroll to Top