Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ( μέσω ZOOM), του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Πέμπτη  28 Μαρτίου 2024)

Προς: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου    (ως Πίνακας Αποδεκτών)           

Κοινοποίηση: κ.κ. Δημάρχους Π.Ν.ΑΙ.

ΘEMA : «Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη ( μέσω ZOOM), του Διοικητικού   Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Πέμπτη  28 Μαρτίου 2024)»

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

            Σας προσκαλώ σε  έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με Τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 9, του Π.Δ. 3/15-1-24 (ΦΕΚ Α΄), όπως αυτό τροποποίησε και συμπλήρωσε το Π.Δ. 75/2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:30, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την διεκδίκηση από τους Δήμους και την απόδοση σε αυτούς του  Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (άρθρο 30 του ν. 5073/2023).      

         Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος Δ.Σ.  Π.Ε.Δ Ν. Αιγαίου.   

2.Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά των διατάξεων του Ν. 5092/2024 ΦΕΚ Α΄33/4-3-2024) «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

           Εισηγητής: κ. Δημήτριος Λιανός, Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου.                  

         Σας αποστέλλουμε το σύνδεσμο :

https://us06web.zoom.us/j/89435476776?pwd=ewRQG3gRIwji6QGJxGvNgdsOgH24Qx.1

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ

Δήμαρχος Ρόδου

Scroll to Top