ΘEMA: «Πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου τη ( Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 )

Προς :  Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, κ.κ.:

 

  1. Νικόλαο Λειβαδάρα Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης

Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

  1. Γεώργιο Πόκκια Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Ρόδου

Γραμματέα Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

  1. Κων/νο Κουκά Δήμαρχο Μυκόνου

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

  1. Θεοδόσιο Νικηταρά Δήμαρχο Κω

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Δ                                                                                          

ΘEMA: «Πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου τη ( Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 )    

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΦΕΚ Β΄ΑΡ.850/13-03-2020 και την με αρ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»), β) της αριθ. 429/12-3-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και γ) της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/3-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 21/02/2022, και ώρα 12:00, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.

Το link της σύνδεσης και οι κωδικοί πρόσβασης θα σας σταλούν με νεότερο email.

 Το Θέμα Ημερήσιας Διάταξης έχει ως ακολούθως:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Προσδοκώντας στη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

      

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.

 

                                                                                                    

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ