Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής 28/12/2021

Σύρος 22 / 12/ 2021

 Αριθ. Πρωτ.:852   

Προς :  Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, κ.κ.:

 

 1. Νικόλαο Λειβαδάρα Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης

Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

 1. Γεώργιο Πόκκια Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Ρόδου

Γραμματέα Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

 1. Κων/νο Κουκά Δήμαρχο Μυκόνου

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.

 1. Θεοδόσιο Νικηταρά Δήμαρχο Κω

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Δ                                                                                          

ΘEMA: « Πρόσκληση για συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής

              της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου την  Τρίτη 28/12/2021 »

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΦΕΚ Β΄ΑΡ.850/13-03-2020 και την με αρ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»), β) της αριθ. 429/12-3-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και γ) της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/3-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  28/12/2021, και ώρα 12:30, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός δράσης ΠΕΔ για το 2022- στοχοθεσία.

Θέμα 2ο: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.

 

Το link της σύνδεσης και οι κωδικοί πρόσβασης θα σας σταλούν με νεότερο email.

Προσδοκώντας στη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

      

                                                                      Με εκτίμηση

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.

 

                                                                                                     

                                                       Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 


 

Σύρος, 22 Δεκεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 853

 

Προς:  Τα Μέλη

του  Διοικητικού Συμβουλίου 

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

(ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

 

ΘEMA: « Πρόσκληση για Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τρίτη28Δεκεμβρίου 2021)».

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με Τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΦΕΚ Β΄ΑΡ.850/13-03-2020 και την με αρ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»), β) της αριθ. 429/12-3-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και γ) της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/3-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τηΤρίτη28 Δεκεμβρίου 2021,καιώρα 13:00, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 28/12/2021

 

ΘΕΜΑ 01ο:  

Προγραμματισμός δράσης ΠΕΔ για το 2022- στοχοθεσία.

Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ

ΘΕΜΑ 02ο:  

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ

 

 

Το link της σύνδεσης και οι κωδικοί πρόσβασηςθα σας σταλούν με νεότερο email.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

                                                        της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 

                                                       Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

                                                                Δήμαρχος Ρόδου

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνης Δήμαρχος ΡΟΔΟΥ                             Πρόεδρος
 2. ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Νικόλαος Δήμαρχος ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ      Αντιπρόεδρος
 3. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Θεοδόσιος Δήμαρχος ΚΩ                                   Μέλος Δ.Σ.
 4. ΚΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος Δήμαρχος ΜΥΚΟΝΟΥ                                    Μέλος Δ.Σ.
 5. ΠΟΚΚΙΑΣ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ   Γραμ. Δ.Σ.
 6. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος Δήμαρχος ΚΙΜΩΛΟΥ
 7. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτριος Δήμαρχος ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 8. ΚΟΛΙΑΣ Μιχαήλ Δήμαρχος ΛΕΡΟΥ
 9. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Χριστοφής Δήμαρχος ΝΙΣΥΡΟΥ
 10. ΚΩΒΑΙΟΣ Μάρκος Δήμαρχος ΠΑΡΟΥ
 • ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος Δήμαρχος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 1. ΜΑΓΓΟΣ Φώτιος Δήμαρχος ΛΕΙΨΩΝ
 2. ΣΙΓΑΛΑΣ Αντώνιος Δήμαρχος ΘΗΡΑΣ
 3. ΣΙΩΤΟΣ Ιωάννης Δήμαρχος ΤΗΝΟΥ
 4. ΚΑΪΛΗΣ Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
 5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 6. ΚΑΡΙΚΗΣ Ευστράτιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Τσαμπίκα Δημοτική Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 8. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΚΩ
 9. ΜΑΝΕΤTΑΣ Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
 10. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 


 

Σύρος, 22 Δεκεμβρίου2021

Αριθ. Πρωτ.:854

Προς:  Τα Μέλη

του  Διοικητικού Συμβουλίου 

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

(ως Πίνακας Αποδεκτών)

  

ΘEMA: « Πρόσκληση για Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Τρίτη28Δεκεμβρίου 2021)».

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με Τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, ΦΕΚ Β΄ΑΡ.850/13-03-2020 και την με αρ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»), β) της αριθ. 429/12-3-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄850) περί τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και γ) της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/3-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τηΤρίτη28 Δεκεμβρίου 2021,καιώρα 13:30, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.

Συνημμένα στην παρούσα επισυνάπτεται ο πίνακας με τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

Το link της σύνδεσης και οι κωδικοί πρόσβασηςθα σας σταλούν με νεότερο email.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

                                                        της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

 

                                                       Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

                                                                Δήμαρχος Ρόδου