Κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ.

Eπιστολή προς τον  Υπουργό Εργασίας κο Ιωάννη Βρούτση, σχετικά με την «Κατάργηση του ΟΠΑΔ», έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.
Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:

«Όπως πληροφορηθήκαμε μέσω εγγράφου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΠΑΔ, μετά την κατάργηση του ασφαλιστικού φορέα των Δημοσίων και Δημοτικών υπαλλήλων, διαπιστώθηκε ότι στη διάταξη κατάργησης που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο, ενώ προβλέπεται οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των Τομέων που θα συσταθούν, δεν προβλέπεται αντίστοιχη διοικητική δομή, εντός του ΙΚΑ, που θα διατηρήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων υπαλλήλων Δημοσίου και Δήμων, σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Επειδή το ΙΚΑ παρουσιάζει υποστελέχωση υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος οι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΑΔ να μετακινηθούν στα ΙΚΑ χωρίς να υπάρξει η απαραίτητη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.

Για το σκοπό αυτό ζητάμε να υπάρξει εντός του ΙΚΑ η στοιχειώδης διοικητική δομή που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των αντικειμένων του πρώην ΟΠΑΔ. Ειδικότερα να υπάρξει η ρύθμιση:
«Για την άσκηση των μεταφερόμενων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΑΔ που καταργούνται, να συσταθούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Τμήματα Ασφαλισμένων Δημοσίου & Δήμων, τα οποία να ανήκουν οργανικά στη συσταθείσα στο ΙΚΑ, Δ/νση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ».

Η παραπάνω ρύθμιση θα δώσει λύση στο πρόβλημα εξυπηρέτησης όλων των ασφαλισμένων Δημοσίου και Δήμων, την επόμενη ημέρα κατάργησης του ΟΠΑΔ».

 

Από το Γραφείο Τύπου
του Τ.Π. Κυκλάδων
της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου