Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Πάνο Παναγιωτόπουλο, σχετικά με την «Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των Κυκλαδίτικων μουσείων & αρχαιολογικών χώρων», έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας, ως Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου.
Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή μου ως πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων, της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, θέτω υπόψη σας τα μεγάλα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι στις Κυκλάδες, λόγω της έλλειψης του αναγκαίου τακτικού προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία τους.

Οι Κυκλάδες διαθέτουν αρχαιολογικό πλούτο, παγκοσμίως γνωστό, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Τον πλούτο αυτό πρέπει όχι μόνο να τον προστατεύσουμε, αλλά και να τον αναδείξουμε ακόμη περισσότερο, προς όφελος τόσο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς , όσο της εθνικής και τοπικής μας οικονομίας.

Η ανάδειξη αυτή μπορεί να γίνει μέσα από την σωστή οργάνωση των πολιτιστικών μας δομών, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες με το ικανό και αναγκαίο προσωπικό, το οποίο απαιτείται να έχει γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της εργασίας του.

Η λύση που προκρίνει το Υπουργείο σας για τη στελέχωση των μουσείων, μέσω τετράμηνων συμβάσεων, προσπαθεί να καλύψει ελλιπώς μόνο τις ανάγκες της θερινής περιόδου. Οι πολιτιστικοί μας χώροι όμως θα πρέπει να λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όπως ήδη προανέφερα, να υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό με γνώσεις για το αντικείμενο τις εργασίας τους.

Με βάση τα παραπάνω και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος τόσο για τον πολιτισμό, όσο και για την οικονομία της χώρας μας, καλούμε το Υπουργείο σας, να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενές τακτικές οργανικές θέσεις, των μουσείων που λειτουργούν στον Κυκλαδίτικο χώρο.»