Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Υπολειμματικών Σύμμεικτων και Βιοαποβλήτων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων’’, προϋπολογισμού 10.021.903,30€ πλέον ΦΠΑ 24%, (ο ΦΠΑ αφορά μόνο στο κόστος της κανονικής λειτουργίας) και πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης

  Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: ‘’Κατασκευή μονάδας προ επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Άνδρου’’, προϋπολογισμού 10.604.441,26€ πλέον ΦΠΑ 24%

Διαβάστε περισσότερα